Archive for » Marzec, 2015 «

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Głogowa

Z zaproszenia prezydenta miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza skorzystało ponad 100 przedsiębiorców z Głogowa i okolic. Po zagorzałej dyskusji związanej z powołaniem względnie brakiem potrzeby powołania takie rady przedsiębiorcy zadecydowali o utworzeniu rady. Jako jedyny przeciwny tworzeniu nowego tworu administracyjnego, który jak zwykle związany jest z wydatkami był przedsiębiorca Brunon Smykalla, który zaproponował utworzenie typowej głogowskiej organizacji gospodarczej skupione przy magistracie.Dodatkowo zaproponował uznaniowe zwalnianie z podatków lokalnych dla tych przedsiębiorców, którzy angażują się w pracę na rzecz przedsiębiorczości. Pomysł niby fajny lecz nietrafiony, ale możliwy do zrealizowania w inny sposób, niekoniecznie związany ze zwalnianiem z lokalnych podatków.

Pozostałe głosy w dyskusji były za utworzeniem nowych tworów administracyjnych. Przystąpiono więc do uzupełniania wcześniej dobranych 6 osób do Rady.

Wszyscy w większości się znali, więc nie było problemu z wybraniem kapituły członków Rady Gospodarczej. Rada składa się z ponad 30 osób, chyba 34 dokładniej, ale trudno jest powiedzieć, gdyż lista jest cały czas otwarta. Jak na razie w Radzie reprezentowane są następujące branże
Stowarzyszenia
Menadżerowie firm
Handlowcy
Produkcja
Graficzno-reklamowa
Budowlanka
Gastronomia
Transport
Recykling

W skład Rady weszły aż dwie panie jedna z branży meblarskiej, a druga reprezentuje gastronomię i budowlankę (dwa w jednym ciekawa mieszanka nawiasem mówiąc).

Szkoda tylko, że wybierali się (proponowali kandydatury) znajomi nawzajem, a w Radzie zabrakło rzeczywiście reprezentantów wszystkich branż działających w Głogowie. Przynajmniej po 1 osobie z każdej działającej na terenie miasta (powiatu) branży. Oprócz tego, że pominięto przedsiębiorców niepełnosprawnych, zabrakło np. branży edukacyjnej, sportowej czy zdrowotnej.

Zadanie rady ma polegać między innymi na tworzeniu nowego prawa, wzmacnianiu przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w mieście. Pomysły Rady mają zostać weryfikowane przez urzędników, a prawnicy w magistratu sprawdzą ich poprawność legislacyjną.

Pozostaje jednak pytanie czy rzeczywiście potrzebna jest jakaś Rada? Skoro przedsiębiorcy bardzo chcą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta to po co ograniczać jakąś radą. Wszyscy tworzą przecież samorząd tego miasta i raz na miesiąc mógłby pan Prezydent zorganizować spotkanie z przedsiębiorcami, tak aby każdy mógł wnieść swoje uwagi, wypowiedzieć się osobiście na dany problem czy przekazać dalsze informacje dla tych, których w danym momencie dany temat interesuje.
Teraz znowu stwarza pan prezydent następnego lobbystę, który będzie zamiast pomagał przeszkadzał w rozwoju przedsiębiorczości. Szkoda, że nie ma tak, jak to robi się na zachodzie rady składającej się z ekspertów poszczególnych branż, najczęściej powiązanych praktyki z teorią. Tego jeszcze musimy się uczyć.

Życzymy powodzenia w działaniu i czekamy na pierwsze kwiatki. Studenci potrzebują przecież materiału do nauki i analizy.

Category: Uncategorized  Comments off

Erasmus Education Week 16-18 marca 2015 roku

W dniach 16 – 18 marca 2015 roku PWSZ w Głogowie otwiera swoje wrota dla wszystkich zainteresowanych i otwartych na świat.
W dniu 16 marca 2015 roku podczas Dyktanda z języka angielskiego nauczyciele będą mogli zapoznać się z najnowszymi ofertami edukacyjnymi do nauki języka angielskiego a uczniowie zapoznać z możliwościami jakie daje tutejsza uczelnia.
Studenci PWSZ w Głogowie znający języki obce mogą swobodnie wyjeżdżać na praktyki i studia za granicę oraz podwyższać swoje kwalifikacje. Najczęściej studenci programu Erasmus kontynuują naukę na innych uczelniach począwszy od studiów II stopnia (magisterskie) po studia III stopnia (doktoranckie). Na zagranicznych uczelniach studenci nie tylko poznają bogate życie studenckie lecz także uczestniczą w międzynarodowych projektach.
W tym celu w dniach 17-18 marca 2015 roku na PWSZ w Głogowie odbędą się po raz czwarty międzynarodowe warsztaty prowadzone w języku angielskim European Workshop on Control Engineering for Industry, CEIND

Pokazanie jakie możliwości mają studenci oraz połączenie nauki z przedsiębiorstwami w tym z przemysłem jest głównym motywem przewodnim tych warsztatów. W warsztatach udział wezmą oprócz zainteresowanych studenci kierunku automatyka i robotyka, zaproszeni zagraniczni goście przedstawiciele biznesu i nauki, a którymi studenci i kadra naukowo-dydaktyczna przeprowadziła badania.
Warsztaty prowadzone są w języku angielskim wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.

Category: Uncategorized  Comments off

Projekt Sparkassse II edycja dla studentów ekonomii

Po raz kolejny rusza na uczelni PWSZ w Głogowie projekt zorganizowany przy współpracy PWSZ w Głogowie, Fundacji FIiZR z siedzibą w Głogowie oraz grupy finansowej Sparkasse nt. Zrównoważonego rynku finansowego.

Projekt prowadzony jest w formie kursu i obejmuje zagadnienia związane z finansami oraz bankowością w Niemczech i Europie. Zajęcia prowadzone w języku angielskimn oraz niemieckim w zależności od grupy językowej i jest skierowany do II roku kierunku Ekonomia.
w piątek 06.03.2015 w godzinach 15-18 w sali 210A grupa angielskojęzyczna
w sobotę 07.03.2015 w godzinach 11-12 w sali 210A grupa niemieckojęzyczna

Raz w miesiącu studenci będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez dyrektora oddziału Sparkasse Barmin Mathiassa Braschinga i poznawali tajniki niemieckiego systemu finansowego Niemiec. Grupa finansowa Sparkasse jest także związana z naszym regionem, gdyż także przed II wojną światową placówki Sparkasse funkcjonowały w Głogowie.

Oficjalna prezentacja prac studentów w języku niemieckim i angielskim odbędzie się w dniu 8 maja 2015 roku. Na zakończenie kursu rozdane zostaną certyfikaty dla uczestników.

Category: Uncategorized  Comments off