Głogów moje miasto, czyli jak powiększyć dochody Głogowa

„Głogów moje miasto, czyli jak zwiększyć dochody miasta i przyciągnąć inwestorów lub turystów”
Głogów 24. Stycznia 2012 roku

Podsumowanie spotkania

W dniu 24 stycznia 2012 roku studenci kierunku Ekonomia specjalizacji menadżer w administracji publicznej w ramach zajęć podstawy finansowo-prawne samorządu lokalnego zaprezentowali wąskiej liczbie publiczności swoje prace na temat „Głogów moje miasto, czyli jak zwiększyć dochody miasta i przyciągnąć inwestorów lub turystów”
Głównymi elementami prac była poruszana problematyka turystyki, kultury w mieście, budownictwa oraz dialog społeczny pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorstwami, studentami a włodarzami miasta.

Jak wynika z danych statystycznych udział turystyki w tworzeniu PKB na poziomie kraju w roku 2009 wynosił 4,9%.

Według szacunków Jerzego Hausnera,(wykładu wygłoszonego podczas kongresu kultury w Polsce) udział kultury w tworzeniu PKB sięga nawet 7%. O wiele więcej przynosi zyski kultura, aniżeli się nią finansuje.

Studenci studiów dziennych zajęli się tymi obszarami, których według nich nie ma, albo nie widać na terenie Głogowa. Również braki komunikacyjne czy niedostosowanie miasta dla osób niepełnosprawnych było tematem prezentacji, na której zabrakło reprezentantów miasta. Media również nie wykazały zainteresowania tym tematem, pomimo otrzymanego mailem zaproszenia.

Co omówili studenci:

Piotr Brodowski
zaprezentował swoje spojrzenie na rozwiązanie Starego Miasta w Głogowie. Zagospodarowanie „wizytówki” przed ratuszem byłoby wg niego najlepszym miejscem na stworzenie centrum życia publicznego, a tym samym więcej turystów odwiedziło by miasto a zamiast stagnacji doprowadziło do jego rozwoju. Jak przyjeżdżają turyści to korzystają na tym hotelarze, sklepy oraz restauracje. Turyści oraz kultura powinny wg Piotra Brodowskiego królować na Starym Mieście w Głogowie

Jarosław Koreń przedstawił propozycje dotyczące odbudowy i wykorzystania teatru w Głogowie, historycznego miejsca, które także i we współczesnym świecie może równie dobrze zostać wykorzystane dla przyjezdnego teatru czy koncertów. Możliwość wykorzystania ze sceny teatru nie tylko przez profesjonalnych aktorów czy muzyków, lecz także i uczniów czy studentów pozwoli na zapoznanie się i przyswojenie kultury już od najmłodszych lat. Odbudowa teatru da nowe miejsca pracy, a możliwość rozszerzenia nagrody Andreasa Gryphiusa z Niemiec na teren Głogowa przysłuży się na pewno rozwojowi miasta. Jak wskazują doświadczenia innych miast dla samego jednego koncertu fani bez względu, czy muzyki poważnej, czy też rozrywkowej gotowi są pokonać tysiące kilometrów, aby zobaczyć tego jedynego ulubionego wykonawcę.

O projekcie promenady głogowskiej opowiadała Patrycja Nieśpielak, która proponuje w ramach PPP odbudowę portu rzecznego i przystani kajakowej Neptun oraz stworzenia miejsca do odpoczynku dla całej rodziny wraz z miejscami do siedzenia, placami zabaw czy kafejkami wzdłuż promenady od Zamku do Neptuna. Na sfinansowanie takich projektów pozyskać można środki zewnętrzne, jednak nie może dokonać tego same miasto, a muszą zostać one pozyskane w ramach współpracy. PPP daje nowe miejsca pracy, daje możliwości rozwoju gospodarczego. Szkoda, że ten element nie został wdrożony w życie.

Kultura nie tylko w jogurcie” była tematem pracy Adriana Czarnoty. Zafascynowany możliwościami kulturalnymi w Głogowie proponuje Adrian różnego rodzaju wspólne przedsięwzięcia. Jego pomysł na możliwości wykorzystania Zamku Książąt Głogowskich, jako miejsca inscenizacji, daje możliwości nie tylko, atrakcji turystycznych, ale i zarobku dla miasta. We współpracy przykładowo z Bractwem Rycerskim można urządzać turnieje rycerskie, które obecnie ściągają setki turystów do innych miast.

Możliwość wykorzystania spuścizny „Maydaya” w ramach otwartego letniego festiwalu rockowego np. na Górkowie zapewni utrzymanie i ożywienie marki, która nie powinna umrzeć, lecz się dalej rozwinąć. Doświadczenia festiwalowe z innych miast wskazują, że na czas takich festiwali zyskają nie tylko okoliczni przedsiębiorcy, lecz także i mieszkańcy dorabiający sobie wynajmem kwater czy hotele. Wiele ciekawych pomysłów na rozwinięcie kultury w mieście oraz współpracy pomiędzy różnymi grupami zainteresowań proponuje Adrian Czarnota.

Problemy związane z dojazdem młodzieży graniczących gmin przedstawiła Anna Kurek. Jako mieszkanka Jaczowa sama musi codziennie borykać się z tym problemem, aby dojechać do Głogowa. Jak to mieszkańcy Jaczowa mówią „niby tak blisko, a tak trudno jest tam się dostać” . Gdyby było bezpośrednie połączenie Jaczowa z Głogowem to ok. 150-180 młodzieży zamiast jeździć do Jerzmanowej chodziłoby do szkól w Głogowie. Bezpośrednie dojazdy z Głogowa do Jerzmanowej nie stanowią problemu, ale połączenia komunikacyjne gmin odległych o ok. 6 km od Głogowa jest nie lada wyzwaniem dla młodzieży bez prawa jazdy a zarazem kosztowną imprezą. Miasto tworząc taką linie komunikacyjną zyska na nowych uczniach a co za tym idzie na subwencji oświatowej, która zamiast wpływać do Jerzmanowej byłaby przekierowana na Głogów.

O barierach i problemach jakie spotykają osoby niepełnosprawne i matki z małymi dziećmi, wózkami czy też osoby starsze na terenie miasta opowiedział Jakub Jagiełło. Pomimo, że na Starym Mieście budujemy lokale przystosowane do osób niepełnosprawnych tzw. podjazdy, to często zapominamy o toaletach, z których żadna osoba poruszająca się na wózku nie jest w stanie skorzystać. Niedostosowane autobusy czy też pozostała architektura są przeszkodą zarówno dla matek z dziećmi na wózku jak i osób niepełnosprawnych. Koszt budowy takich podjazdów wynosi 8 000 zł. Dzięki takim inwestycjom usuwane byłyby bariery w mieście. Także wspólne testowanie przystosowania budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób Niepełnosprawnych, dałoby możliwość usuwania barier już na poziomie ich projektowania a nie dopiero po oddaniu. Dla przykładu wskazał Jakub o istniejących budynkach użyteczności publicznej jak sądy czy nawet starostwo powiatowe, które wprawdzie podjazdy już ma, jednak dostać się samemu do starosty jest trudno. Starosta Rafael Rokaszewicz zapewnił jednak, że zawsze schodzi do petenta niepełnosprawnego. Również renowacja i odbudowa dworca w Głogowie powinna zostać skonsultowana z osobami niepełnosprawnymi, gdyż jak podkreślił Jakub „wsłuchajcie się w nasze potrzeby, a nie uważajcie że znacie je lepiej” jego propozycje dialogu społecznego i dostosowania miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi czy osób starszych stworzy miasto coraz bardziej przyjazne dla tej grupy społeczeństwa.

O tym czy warto budować galerię handlową oraz co to oznacza dla Głogowa przedstawił Marek Szewczyk. Czy rzeczywiście Głogów potrzebuje galerii handlowej takiej samej jak Cuprum Arena w Lubinie? Czy nie będzie oznaczało to upadku dla głogowskich firm handlowych? Na te problemy próbował wskazać Marek Szewczyk. Co zrobić z ponad 2 500 handlowcami w Głogowie, jak powstanie galeria? Na końcu zadał pytanie, na które nikt nie udzielił jeszcze odpowiedzi. czy stać nas na taki koszt i czy galeria jest rzeczywiście potrzebna, mając obok ponad 20 hiper- i supermarketów. Jako plus takich galerii jest na pewno bogaty wybór marek, możliwość spędzenia wolnego czasu oraz duża i bogata oferta kina, którego praktycznie w Głogowie nie ma. To jedyne wielkie kino z lat 70-tych niestety nie spełnia już oczekiwań widza. Jako wadę podał upadek lokalnych handlarzy oraz fajne możliwości spędzania czasu dla młodzieży zamiast w szkole to do galerii.

Co można zrobić z rosnącym bezrobociem, jak je zwalczyć i jakimi metodami zaprezentował Dominik Gadziemski. Propozycja rozpropagowania SSE w Głogowie czy też stworzenia specjalnych programów do praktycznej nauki zawodu oraz likwidację „pogadanek” na temat rozpoczęcia działalności w PUPie są tematem prezentacji Dominika. Wiele innych pomysłów zrodziło się w głowie Dominika, które można wykorzystać na rynku lokalnym. Inne gminy wykorzystują różnego rodzaju instrumenty aktywizacji rynku pracy i może należy wykorzystać te doświadczenia także na Tereni naszej gminy. Od podpisywania umów o naukę zawodu z innymi gminami po promocję i reklamę SSE podstrefy w Głogowie. Każdy potencjalny inwestor powinien mieć przydzielonego z urzędu asystenta, który pomoże mu w trudnych sprawach urzędowych oraz w rozmowie z nieco zasiedziałymi urzędnikami. Stworzenie programów w ramach PPP czyli partnerstwa publiczno prawnego dałoby możliwości praktycznej nauki zawodu. I tak planowana jest budowa osiedla w Żarkowie, więc dlaczego nie można z wyłonionym w konkursie przedsiębiorcą stworzyć takiej spółki, która uczyła by lub przekwalifikowałaby praktycznie osobę bezrobotną w zawodzie budowlanym. Taka forma aktywizacji zawodowej jest o wiele lepsza, aniżeli wydawanie pieniędzy na działalność gospodarczą.

O tym jak trudno jest zrobić z Głogowa miasto życia studenckiego przedstawił Mateusz Aleksandrowicz. PWSZ jako kameralna uczelnia, a zarazem będąca obok takich uczelni działających na terenie miasta jak Uniwersytet Ekonomiczny z Wrocławia czy Wyższa Szkoła Humanistyczna z Łodzi dają możliwości stworzenia w Głogowie miasta studenckiego. Jednak aby było to możliwe musi zaistnieć współpraca między uczelnią a miastem.  Wspólne stworzenie akademika pozwoli na ściągnięcie Studentów do Głogowa. Tworzenie akademika mogłoby odbyć się w ramach PPP, tak jak to robią inne ośrodki akademickie, które wskazują na podzielone zadania pomiędzy uczelnia, która dba o pozwolenie na budowę oraz projekt a firmą budowlaną, która buduje obiekt współfinansując a następnie czerpie korzyści z opłat za akademik. Innym pomysłem Mateusza jest oddanie jednego z budynków likwidowanych koszar na cele stworzenie akademika i pomoc w dostosowaniu go do bieżących potrzeb.

Krytycznie do pomysłów studentów odnieśli się rozmówcy, uważając, że żadnych problemów nie ma. Jednak jak przyznał sam radny Sienkiewicz, jako jeden z nielicznych radnych obecnych na sali, możliwe jest, aby studenci przygotowali taką debatę, na którą się wszyscy przygotują, a podczas której będą mogli dyskutować.
Głogowska młodzież pokazała, że zależy im na rozwoju miasta. Może ich spojrzenie nie jest takie, jakie by sobie życzyli włodarze oraz przedsiębiorcy, ale od czegoś należy zacząć. Szkoda, że pomysły „uzdrowienia” Głogowa ciągle spotykają się z niechęcią ze strony włodarzy i  biernością mieszkańców Głogowa.

Takie same zadanie otrzymali studenci niestacjonarni. Podsumowanie projektów studentów niestacjonarnych stanowić będzie osobną informację.

Opiekun projektu:
dr Izabella Ewa Cech
Kontakt

PWSZ Głogów Tel. 76 835 35 82
Ul. Piotra Skargi 5
67-200 Głogów
Cech@pwsz.glogow.pl , rektorat@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl

Attachments

 1. cech_jak_zwiekszyc_dochody_glogowa (6.6 MiB)
  Cech Jak zwiekszyć dochody, czyli jak przyciągnąc inwestorów i turystów do Głogowa

 2. brodowski_stare_miasto (2.6 MiB)
  Piotr Brodowski

 3. Koren_teatr_w_glogowie (26.5 MiB)
  Jarosław Koreń Teatr w Głogowie

 4. Niespielak_promenada_w_glogowie (3.3 MiB)
  Patrycja Niespielak Promedana w Głogowie

 5. czarnota_kultura_w_glogowie (11.2 MiB)
  Adrian Czarnota

 6. Kurek_Jaczow (7.2 MiB)
  Anna Kurek

 7. jagiello_niepelnosprawni (2.5 MiB)
  Jakub Jagiełło

 8. szewczyk_galeria_handlowa (2.5 MiB)
  Marek Szewczyk

 9. Gadziemski_bezrobocie_w_Glogowie (234.6 KiB)
  Dominik Gadziemski

 10. Aleksandrowicz_glogow_miastem_studentow (237.8 KiB)
  Mateusz Aleksandrowicz

Podziel się na: