Archive for the Category »Uncategorized «

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Głogowa

Z zaproszenia prezydenta miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza skorzystało ponad 100 przedsiębiorców z Głogowa i okolic. Po zagorzałej dyskusji związanej z powołaniem względnie brakiem potrzeby powołania takie rady przedsiębiorcy zadecydowali o utworzeniu rady. Jako jedyny przeciwny tworzeniu nowego tworu administracyjnego, który jak zwykle związany jest z wydatkami był przedsiębiorca Brunon Smykalla, który zaproponował utworzenie typowej głogowskiej organizacji gospodarczej skupione przy magistracie.Dodatkowo zaproponował uznaniowe zwalnianie z podatków lokalnych dla tych przedsiębiorców, którzy angażują się w pracę na rzecz przedsiębiorczości. Pomysł niby fajny lecz nietrafiony, ale możliwy do zrealizowania w inny sposób, niekoniecznie związany ze zwalnianiem z lokalnych podatków.

Pozostałe głosy w dyskusji były za utworzeniem nowych tworów administracyjnych. Przystąpiono więc do uzupełniania wcześniej dobranych 6 osób do Rady.

Wszyscy w większości się znali, więc nie było problemu z wybraniem kapituły członków Rady Gospodarczej. Rada składa się z ponad 30 osób, chyba 34 dokładniej, ale trudno jest powiedzieć, gdyż lista jest cały czas otwarta. Jak na razie w Radzie reprezentowane są następujące branże
Stowarzyszenia
Menadżerowie firm
Handlowcy
Produkcja
Graficzno-reklamowa
Budowlanka
Gastronomia
Transport
Recykling

W skład Rady weszły aż dwie panie jedna z branży meblarskiej, a druga reprezentuje gastronomię i budowlankę (dwa w jednym ciekawa mieszanka nawiasem mówiąc).

Szkoda tylko, że wybierali się (proponowali kandydatury) znajomi nawzajem, a w Radzie zabrakło rzeczywiście reprezentantów wszystkich branż działających w Głogowie. Przynajmniej po 1 osobie z każdej działającej na terenie miasta (powiatu) branży. Oprócz tego, że pominięto przedsiębiorców niepełnosprawnych, zabrakło np. branży edukacyjnej, sportowej czy zdrowotnej.

Zadanie rady ma polegać między innymi na tworzeniu nowego prawa, wzmacnianiu przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w mieście. Pomysły Rady mają zostać weryfikowane przez urzędników, a prawnicy w magistratu sprawdzą ich poprawność legislacyjną.

Pozostaje jednak pytanie czy rzeczywiście potrzebna jest jakaś Rada? Skoro przedsiębiorcy bardzo chcą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta to po co ograniczać jakąś radą. Wszyscy tworzą przecież samorząd tego miasta i raz na miesiąc mógłby pan Prezydent zorganizować spotkanie z przedsiębiorcami, tak aby każdy mógł wnieść swoje uwagi, wypowiedzieć się osobiście na dany problem czy przekazać dalsze informacje dla tych, których w danym momencie dany temat interesuje.
Teraz znowu stwarza pan prezydent następnego lobbystę, który będzie zamiast pomagał przeszkadzał w rozwoju przedsiębiorczości. Szkoda, że nie ma tak, jak to robi się na zachodzie rady składającej się z ekspertów poszczególnych branż, najczęściej powiązanych praktyki z teorią. Tego jeszcze musimy się uczyć.

Życzymy powodzenia w działaniu i czekamy na pierwsze kwiatki. Studenci potrzebują przecież materiału do nauki i analizy.

Category: Uncategorized  Comments off

Erasmus Education Week 16-18 marca 2015 roku

W dniach 16 – 18 marca 2015 roku PWSZ w Głogowie otwiera swoje wrota dla wszystkich zainteresowanych i otwartych na świat.
W dniu 16 marca 2015 roku podczas Dyktanda z języka angielskiego nauczyciele będą mogli zapoznać się z najnowszymi ofertami edukacyjnymi do nauki języka angielskiego a uczniowie zapoznać z możliwościami jakie daje tutejsza uczelnia.
Studenci PWSZ w Głogowie znający języki obce mogą swobodnie wyjeżdżać na praktyki i studia za granicę oraz podwyższać swoje kwalifikacje. Najczęściej studenci programu Erasmus kontynuują naukę na innych uczelniach począwszy od studiów II stopnia (magisterskie) po studia III stopnia (doktoranckie). Na zagranicznych uczelniach studenci nie tylko poznają bogate życie studenckie lecz także uczestniczą w międzynarodowych projektach.
W tym celu w dniach 17-18 marca 2015 roku na PWSZ w Głogowie odbędą się po raz czwarty międzynarodowe warsztaty prowadzone w języku angielskim European Workshop on Control Engineering for Industry, CEIND

Pokazanie jakie możliwości mają studenci oraz połączenie nauki z przedsiębiorstwami w tym z przemysłem jest głównym motywem przewodnim tych warsztatów. W warsztatach udział wezmą oprócz zainteresowanych studenci kierunku automatyka i robotyka, zaproszeni zagraniczni goście przedstawiciele biznesu i nauki, a którymi studenci i kadra naukowo-dydaktyczna przeprowadziła badania.
Warsztaty prowadzone są w języku angielskim wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.

Category: Uncategorized  Comments off

Projekt Sparkassse II edycja dla studentów ekonomii

Po raz kolejny rusza na uczelni PWSZ w Głogowie projekt zorganizowany przy współpracy PWSZ w Głogowie, Fundacji FIiZR z siedzibą w Głogowie oraz grupy finansowej Sparkasse nt. Zrównoważonego rynku finansowego.

Projekt prowadzony jest w formie kursu i obejmuje zagadnienia związane z finansami oraz bankowością w Niemczech i Europie. Zajęcia prowadzone w języku angielskimn oraz niemieckim w zależności od grupy językowej i jest skierowany do II roku kierunku Ekonomia.
w piątek 06.03.2015 w godzinach 15-18 w sali 210A grupa angielskojęzyczna
w sobotę 07.03.2015 w godzinach 11-12 w sali 210A grupa niemieckojęzyczna

Raz w miesiącu studenci będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez dyrektora oddziału Sparkasse Barmin Mathiassa Braschinga i poznawali tajniki niemieckiego systemu finansowego Niemiec. Grupa finansowa Sparkasse jest także związana z naszym regionem, gdyż także przed II wojną światową placówki Sparkasse funkcjonowały w Głogowie.

Oficjalna prezentacja prac studentów w języku niemieckim i angielskim odbędzie się w dniu 8 maja 2015 roku. Na zakończenie kursu rozdane zostaną certyfikaty dla uczestników.

Category: Uncategorized  Comments off

EKONOMIA OBRAZKOWA – STWÓRZ HISTORYJKĘ I WYGRAJ NAGRODĘ!

Ruszyła kolejna edycja projektu edukacji ekonomicznej, stworzonego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju w partnerstwie z Bankiem Zachodnim WBK.
Już po raz piąty Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnym albumie, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.
Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks dotyczący jednego z poniższych tematów:
1. Przywileje dla wybranych, koszty dla nabranych – wszyscy płacimy za przywileje wybranych grup zawodowych.
2. Czy się stoi, czy się leży… – minusy płacy minimalnej.
3. Dobroć centralnie planowana – czy państwo opiekuńcze wypiera dobroczynność?
4. Jedzenie zupy widelcem – nieefektywność sektora publicznego.
Celem konkursu jest przedstawienie powyższych zagadnień w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku. By ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano opis pomocniczy.

W konkursie można wygrać następujące nagrody: I miejsce – 7000 zł, II miejsce – 5000 zł, III miejsce – 3000 zł, wyróżnienia – po 700 zł oraz nagrodę publiczności: I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 500 zł.

Wyboru najlepszych prac dokona jury w składzie: prof. Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady FOR oraz znani rysownicy i satyrycy: Jacek Fedorowicz, Michał Ogórek, Marek Raczkowski, Antoni Rodowicz, Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki – twórcy Jeża Jerzego, Adam Radoń – Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi oraz Miłosław Kierc z Banku Zachodniego WBK.

„Konkurs daje szansę by zaprezentować swoje umiejętności przed najlepszymi polskimi rysownikami i satyrykami. Prace najlepszych dotrą do kilku tysięcy szkół w całej Polsce i pomogą młodym ludziom zrozumieć trudne zagadnienia ekonomiczne”.
Prace należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do 31 sierpnia 2013 r.(decyduje data stempla pocztowego) w Forum Obywatelskiego Rozwoju, al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs” wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
Więcej informacji oraz pełny regulamin konkursu dostępne są na stronie Forum Obywatelskiego Rozwoju: www.for.org.pl

Poprzednie edycje konkursu
Na stronie www.komiksy-ekonomiczne.pl dostępne są prace nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu oraz scenariusze lekcji przygotowane na podstawie wybranych prac przez metodyków z Ośrodka Rozwoju Edukacji przy współpracy z ekonomistami FOR. Poprzez specjalny formularz nauczyciele mogą też bezpłatnie zamówić antologie komiksowe i płyty CD z poprzedniej edycji.
Osoba do kontaktu: Dominika Pawłowska, e-mail: dominika.pawlowska@for.org.pl,
tel. 665 506 506

Category: Uncategorized  Comments off

Konkurs dla studentów – XVII edycja Konkursu „Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie”

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Kronenberga oraz City Bank Handlowy ogłaszają po raz 17 konkurs skierowany do studentów „Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie”

Do udziału w konkursie zaproszeni są studenci, zespoły studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych magisterskich w dziedzinie ekonomii i zarządzania, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym.

Zwyczajowo koszty pobytu i wyżywienia w czasie konkursu pokrywa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Koszty dojazdu pokrywają sami uczestnicy.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 4 marca 2013 roku (decyduje data dostarczenia wniosku aplikacyjnego do siedziby Fundacji).
Więcej informacji na stronie Fundacji

Category: Uncategorized  Comments off

Samorządowa Akademia Finansów e-lerning

Serwis Samorządowy PAP jest pierwszym w Polsce i największym portalem środowiskowym samorządowców. Dostępny jest w sieci bezpłatnie. Serwis, obok działań informacyjnych, podejmuje również działania edukacyjne, organizuje konkursy i inne działania medialne i posiada liczne organizacje współpracujące.
W ramach serwisu uruchomiono Samorządową Akademię Finansów, do której przystąpić może każdy. Powiększenie wiedzy jest zawsze potrzebne i pomocne w przyszłej pracy. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z serwisu SAF i dodatkowych szkoleń

Category: Uncategorized  Comments off

Konferencja naukowa dla studentów

Koło Naukowe funkcjonujące przy Instytucie Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza wszystkich studentów studiów I, II i III stopnia kierunków: prawo, administracja, europeistyka, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe na konferencję naukową

pt: ”Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej”

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2013 roku w godz. 10-15,30

szczegółowe informacje na stronie II Łomżyńskiego Forum Samorządowego

Category: Uncategorized  Comments off

Nowe dokumenty Financial Action Task Group (FATF)

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie dokumenty FATF w języku polskim

1. Publiczne Oświadczenie FATF – 19 października 2012 r.
2. Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: proces w toku – 19 października 2012r.

Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest organizacją ustanawiającą międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT). Jej publikacje dostępne są w polskiej wersji językowej w zakładce FATF

Category: Uncategorized  Comments off

Wyjaśnienia MF w zakresie podatku VAT

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zmiany te wynikają przede wszystkim z:

1. ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342),

2. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456),

3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382),

4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1428),

5. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1550),

6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz podatku należnego (Dz. U. poz. 1451),

7. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1485),

8. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528).

wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczą
najważniejszych zmian w zakresie podatku VAT od stycznia 2013 roku

Zmiany w zakresie fakturowania od 01.01.2013

obowiązki w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej

Category: Uncategorized  Comments off

Przeciwdziałanie zatorom- nowe rozwiązania deregulacyjne

W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, opublikowana została ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, obowiązujących od 01.01.2013 roku.

Ustawa deregulacyjna nowelizuje ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), wprowadzając rozwiązanie w zakresie podatków dochodowych polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów (dalej: kosztów podatkowych).

W zakresie podatku VAT obowiązuje limit 150 dni

więcej informacji oraz wyjaśnienia dostępne na stronie Ministerstwa Finansów

Category: Uncategorized  Comments off